Hvordan foregår det?

Bilag og daglig bogføring

Det er meget individuelt og fleksibelt, oftest modtager jeg bilag med posten til bogføring.

Nogle kunder besøger jeg hver uge/14. dag/måned og afhenter hvad der er til bogføring og vi får kort lejlighed til at drøfte forskellige praktiske ting omkring bogføring, bilag, moms, regnskabet, løn, og så videre.

Enkelte af mine kunder kommer også på mit kontor een til to gange per måned med bilag og gennemgang. 

Bogholderi og regnskab.

De regnskaber, jeg står for, udføres alle i min virksomhed og jeg benytter e-conomic on line som regnskabs system hvilket jeg er administrator for, men jeg råder også over Microsoft C5, som ligger i mine computere. 

Derudover råder jeg over eller er administrator for andre nødvendige løn- og opkrævnings systemer.

© Erling Eiberg 2022